Blindspot tot sweetspot

Afgelopen september hebben een 7-tal jonge ondernemende kunstenaars laten zien een meerwaarde te kunnen zijn voor het bedrijfsleven en met name Rabobank Rotterdam. Deze creatieve ondernemers hebben Rabobank Rotterdam geholpen om op een andere manier een (maatschappelijk) vraagstuk te benaderen en te beantwoorden. Dit heeft geleid tot een mooie samenwerking. Rabobank Rotterdam heeft  tegelijkertijd het doel, de kennis en de visie op ondernemerschap bij jonge kunstenaars vergroot en aangescherpt. Vanuit wederkerigheid hebben de Rayondirecteuren Ronald van Raaij (Rotterdam Centrum) en Willem Groenendijk (Capelle/Prins Alexander) een presentatie/kennissessie gegeven over ondernemen en ‘jezelf verkopen’. Een samenwerking waarin ‘samen’ de boventoon voerde. Graag gunnen wij andere bedrijven ook een frisse kijk op een vraagstuk. Op deze wijze verbinden wij de creatieve sector aan het bedrijfsleven en geven hierin graag het goede voorbeeld. Welk bedrijf/onderneming volgt?