Projecten

Project 1 Verbeteren binnenverblijf Zwarte Neushoorns

Achtergrond
Sinds enkele jaren huisvest Diergaarde Blijdorp, als enige dierentuin in Nederland, weer zwarte neushoorns, een zeer bedreigde diersoort (‘Critically Endangered’ aldus de IUCN). In de periode van 1960 tot 1995 is de populatie met maar liefst 97% afgenomen, totdat er wereldwijd nog maar zo’n 2.400 dieren over waren. Door fokprogramma’s in dierentuinen en maatregelen tegen de stroperij groeit de populatie sindsdien gelukkig weer heel langzaam, maar de bedreiging is nog lang niet geweken. De geboorte van een zwarte neushoorn (een meisje met de naam ‘Mara’) in december 2017 was dus niet alleen voor Blijdorp, maar ook voor de soort een heuglijke gebeurtenis. De vorige geboorte van een zwarte neushoorn in Nederland was toen al 57 jaar geleden, ook in Blijdorp overigens.

Het houden van zwarte neushoorns in dierentuinen is geen sinecure. De dieren zijn nogal gevoelig voor stress, hebben slecht zicht maar een des te beter gehoor. Kortom, deze diersoort stelt zeer hoge eisen aan de vormgeving en inrichting van binnen- en buitenverblijf. De dieren hebben baat bij een of meerdere plekken waar het altijd rustig is en zij zich terug kunnen trekken.

Het huidige binnenverblijf van de zwarte neushoorns is ontstaan tijdens de restauratie van de ’zogenoemde ‘Dikhuidenvleugel’, als onderdeel van het Rijksmonument Rivièrahal, in 2013. De ervaringen die de dierenverzorgers in de afgelopen jaren hebben opgedaan, maken duidelijk dat de verbeteringen die tijdens de restauratie zijn aangebracht, zoals een akoestisch plafond, nog niet voldoende zijn voor de rust van de dieren. Op dit moment wordt de publieksgang daarom afgesloten zodra de dieren binnen zijn, en dat is geen handige combinatie, want dan zijn de dieren niet te zien.

Project
Het projectvoorstel omvat het plaatsen van een glaswand tussen het dierenverblijf en de publieksgang. Met deze glaswand wordt niet alleen het gros van het geluid tegen gehouden, maar terloops wordt ook de vervuiling van de gang door urine en mest een halt toegeroepen. Door de glaswand te voorzien van plakfolie in diverse matteringen en met diverse motieven, zullen de dieren nog meer privacy krijgen. Op de schets is te zien, hoe die glaswand er uit gaat zien.

Kosten
De kosten van dit projectvoorstel worden geraamd op circa € 40.000.

Project 2 Vernieuwing Dierenkliniek

Achtergrond
In het Henri Martin-Huis, genoemd naar de eerste directeur van Diergaarde Blijdorp, bevindt zich sinds de laatste renovatie in 2004 de dierenkliniek. Deze werkruimte van de veterinaire afdeling is door het publiek in te zien. In de voorruimte van de dierenkliniek bevindt zich de educatie over onze veterinaire zorg.

Bijna 15 jaar later vinden we dat de Dierenkliniek dringend aan renovatie toe is. Dat geldt niet alleen voor de ruimte zelf, die best wel een opknapbeurt kan gebruiken, maar zeker ook voor alle educatie. De inzichten en de middelen waarmee de educatie aan de man wordt gebracht, veranderen nu eenmaal. Bovendien willen wij graag de dierenartsruimte en de bezoekersruimte eenzelfde uitstraling geven om het een geheel te laten vormen.

Project
Het projectvoorstel omvat allereerst het opknappen van de ruimte en het verwijderen van de huidige tussenwand. Hier komt een “operatietafel” te staan waar kinderen (met ouders) allerlei dierenartskwaliteiten kunnen laten zien, zoals het hebben van een vaste hand, een dier compleet maken, etcetera. In de ruimte komen diverse kasten met bijzonderheden zoals haarballen, voorwerpen die in de buiken van dieren zijn gevonden en dergelijke. Aandacht ook voor het op een unieke en toegankelijke manier uitleggen van ons euthanasiebeleid. Via luikjes waarachter foto’s of onderdelen van overleden Blijdorpse dieren te zien zijn, wordt de manier van overlijden uitgelegd, en de keuzen die waarbij hebben moeten maken.

Tevens plaatsen wij graag een nieuwe wand met raam waarachter een rariteitenkabinet te zien is met bekende en minder bekende dieren van Blijdorp. Zij vertellen het verhaal van de ontwikkeling van Blijdorp. Opgezette dieren die eerst achter de schermen stonden, worden nu getoond aan de bezoeker. Onze rondleiders krijgen daardoor de mogelijkheid om iets extra’s te laten zien en aandacht te besteden aan onderzoek en de zorg die in de kliniek en het laboratorium wordt geboden.

Kosten
De kosten van dit projectvoorstel worden geraamd op circa € 88.000, maar het aandeel van de educatie waarvoor dit voorstel is bedoeld – is circa € 40.000.