Bijeenkomsten & vergaderingen

Algemene ledenbijeenkomst
De algemene ledenbijeenkomst van Rabobank Rotterdam vindt eenmaal per jaar plaats. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor alle leden. Tijdens de algemene ledenbijeenkomst wordt u bijgepraat over de middellange koers van de bank, vaak in combinatie met een ontspannend of cultureel element.

Rayonledenbijeenkomst
De rayons Noord, Zuid, Centrum, Capelle a/d IJssel en Schiedam-Vlaardingen organiseren daarnaast twee keer per jaar een eigen rayonledenbijeenkomst. Informatie hierover kunt u krijgen bij uw lokale Rabobank.