Themagroepen

Rabobank Rotterdam organiseert regelmatig bijeenkomsten voor themagroepen. Themagroepen worden samengesteld uit leden, klanten, niet-klanten, medewerkers en andere betrokkenen om samen van gedachte te wisselen over een bepaald thema. Dat kan met de bank te maken hebben, bijvoorbeeld het distributiebeleid, maar meestal gaan de themagroepen over maatschappelijke thema’s, zoals de verkeersveiligheid in een bepaalde straat of de verpaupering van een buurt. De bank kan proberen haar invloed aan te wenden om dergelijke problemen op te lossen. De thema’s kunnen zowel door de leden als door de bank ingebracht worden.