Samen de stad sterker maken

Rotterdam bruist, dat geldt voor de stad en voor de hele regio. Hier gebeurt het. Mouwen opstropen en gaan, is het credo. Hiermee is al veel bereikt, maar een stad is nooit af en... het kan altijd beter. Daarom zijn we op zoek naar goede en constructieve ideeën om verder te bouwen aan onze fantastische stad en regio.

Heeft u zo'n idee en heeft dit idee raakvlak met de strategische uitdagingen van uw stad? Sluit het aan bij de kennis en ambitie van Rabobank Rotterdam, onze voorwaarden èn bij één van onderstaande thema's? Dien dan uw aanvraag in voor ondersteuning uit het RabobankRotterdamFonds.