Samen de stad sterker maken

Samenwerking en krachtenbundeling, dat is waar het in een coöperatie om draait. En ook precies waar wij als bank voor staan. We verbinden, participeren, adviseren, ontwikkelen en bieden financiële oplossingen om onze leden en klanten vooruit te helpen en om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Hiervoor gebruiken we onder meer ons 'coöperatief dividend', het deel van de winst dat ten goede komt aan de samenleving. Zo steunen we met het geld uit het RabobankRotterdamFonds tal van projecten en initiatieven die bijdragen aan onze missie: samen de stad sterker maken. Helpt u mee?