Banking4Food

Voedsel gaat ons allemaal aan. Met een groeiende wereldbevolking wordt slimmer en duurzaam omgaan met voedsel heel belangrijk. In Rotterdam komen de grote wereld en de kleine wereld samen: innovatieve oplossingen voor de voedsellogistiek in de haven en gezond eten op basisscholen. In beide werelden is de bank betrokken. We willen bijdragen aan het (meer) duurzaam voeden van de wereld, door het economische succes van onze klanten te faciliteren en de vitaliteit van de gemeenschappen waarin ze actief zijn.

Er wonen nu zeven miljard bewoners op aarde. Banking4Food is de visie van de Rabobank op landbouw en voedsel voor meer dan negen miljard mensen in 2050. De Rabobank wil toegang geven tot relevante kennis, netwerken en financiering. Food & Agri zit tenslotte in het DNA van de Rabobank. Binnen dit thema ligt onze focus op drie dimensies:

  • Het vergroten van de beschikbaarheid van voedsel (bijvoorbeeld stadslandbouw en minder voedselverspilling).
  • Het verbeteren van de toegang tot voedsel (ondervoeding, efficiënte voedsellogistiek).
  • Het stimuleren van gebalanceerde en gezonde voeding.
Ons huidige aandeel binnen het thema Banking4Food
Opticool is een logistiek dienstverlener die de opslag en het transport van importfruit organiseert richting retailers in Nederland en Duitsland. Het bedrijf had een aantal vragen die door Rabobank Rotterdam zijn voorgelegd aan een groep van (internationale) business studenten van Hogeschool Rotterdam. Het blijkt dat veel heen en weer moet worden gereden tussen de haven en het Westland om vrachtwagens vol te laten vertrekken naar het achterland. Daarnaast heeft fruit nog nauwelijks een duurzaamheidskeurmerk, terwijl consumenten steeds meer aandacht voor dit thema hebben er in de keten veel te verduurzamen valt. De studenten zijn aan de slag gegaan met deze inspirerende opdracht en zullen binnenkort hun resultaten presenteren. Opbrengst van dit onderzoek is een ‘duurzamere keten’, met niet alleen meer inzicht in operationele stromen en minder milieubelasting, maar ook een keten met een sterkere samenwerking tussen de schakels en een aantrekkelijker verhaal naar de consument.