Banking for Food

De zekerheid van voedselvoorziening raakt ons allen. Als gevolg van een groeiende en steeds welvarender wereldbevolking zal de vraag naar voedsel tot 2050 met 60% groeien. Ondernemers in de landbouw en voedselketens moeten dus meer gaan produceren, met minder grondstoffen. Alleen op zo'n manier kunnen ze zorgen voor een duurzame voedselproductie en economische situatie op de langere termijn. 

De Rotterdamse regio speelt in Nederland een belangrijke rol in de productie, distributie en verwerking van voedsel. In onze stad spelen maatschappelijke uitdagingen om voedselverspilling tegen te gaan, meer gezonde school- en sportkantines te starten, 'feeding the city' en het delen van kennis en netwerken.

Rabobank Rotterdam ondersteunt initiatieven met focus op de volgende Banking for Food dimensies:

  • vergroten van voedselbeschikbaarheid,
  • verbeteren toegang tot voedsel,
  • stimuleren van gebalanceerde voeding en
  • vergroten van de stabiliteit.