Jongeren

We leven vandaag de dag in een uitdagende wereld met veel kansen. Niet iedereen kan die kansen zomaar grijpen. Dat geldt in het bijzonder voor jongeren in Rotterdam, de qua bevolking jongste stad van Nederland met de hoogste jeugdwerkloosheid. Overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven doen veel om jongeren vooruit te helpen. Rabobank Rotterdam is al jaren betrokken bij diverse initiatieven op dit gebied. Daarbij ligt de focus op het vergroten van het toekomstperspectief van jongeren en het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. 

Rabobank Rotterdam houdt zich binnen dit thema bezig met:

  • financiële educatie,
  • loopbaanontwikkeling,
  • behoud van studenten voor Rotterdam en
  • het creëren van stageplaatsen.