Ondernemerschap

Een arbeidszaam leven lang voor een baas in loondienst werken of subsidie ontvangen van de overheid is niet langer vanzelfsprekend. Steeds meer mensen en maatschappelijke instellingen moeten zelf 'de markt op' om geld te verdienen. De huidige netwerkeconomie biedt gelukkig volop kansen voor ondernemerschap en mogelijkheden voor het aangaan van creatieve en innovatieve samenwerkingsverbanden. 

Rabobank Rotterdam draagt hier graag een steentje aan bij door:

  • cultureel en maatschappelijk ondernemerschap te bevorderen,
  • maatschappelijke functies bedrijfsmatig te exploiteren,
  • circulaire economie te stimuleren en 
  • nieuwe coöperaties te helpen opzetten.