Sport

Sport verbindt mensen. Sport bevordert gezond leven en samen leven. Sportverenigingen hebben een belangrijke rol in de samenleving, niet alleen met wedstrijdsport maar ook met talloze activiteiten voor kinderen en jongeren. Sport is wezenlijk voor de ontwikkeling van de stad en daarom draagt Rabobank Rotterdam sport een warm hart toe.

Ons huidige aandeel binnen het thema sport
Dit doen we door onder andere een samenwerking met Rotterdam Topsport waar onze bijdrage ten goede komt aan het ontwikkelen van talenten. Maar ook het bevorderen van breedtesport staat hoog op onze agenda.

Samen met onze partner Rotterdam Sportsupport zetten we ons in voor de vele verenigingen die ons werkgebied rijk is. Doel van Sportsupport is het bevorderen van de breedtesport, ontwikkelen van talenten via rolmodellen en het professionaliseren van sportverenigingen. Vooral de verenigingen met het predikaat SportPlus kunnen op onze steun rekenen. Deze verenigingen zijn betrokken bij hun omgeving en denken bijvoorbeeld na over de rol van het sportcomplex op andere tijden dan tijdens trainingen en wedstrijden. Deze steun is niet per definitie een geldelijke bijdrage, maar houdt ook kennis en ons netwerk in. Samen met de verenigingen gaan we in gesprek om te bekijken hoe een sportcomplex duurzamer ingericht kan worden. Ook sluiten we ons graag aan bij een businessclub.

Sport is verder belangrijk omdat er binnen ons werkgebied nog steeds sprake is van een grote mate aan overgewicht. Ook hier heeft Rotterdam Sportsupport projecten voor ontwikkeld, zoals ‘bewegen naar werk’ en sportclinics op scholen en in wijken. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een gezonde(re) stad.