Woonaantrekkelijkheid

Goed kunnen wonen is een basisvoorwaarde voor het welzijn van mensen én voor de welvaart van de stad. De woningmarkt verandert en het aanbod moet mee veranderen. Naast een voldoende gevarieerd woningaanbod van goede kwaliteit nemen de eisen op het gebied van duurzaamheid qua energieverbruik en gebruiksmogelijkheden toe. Als grote hypotheekverstrekker denkt Rabobank Rotterdam actief mee over hoe op deze veranderingen in te spelen. Aandachtspunten zijn het vergroten van de differentiatie en het verduurzamen van de woningvoorraad.

Binnen dit thema ligt de focus van de bank op:

  • transformatie van de woningvoorraad,
  • verduurzaming van de woningvoorraad en
  • impactvolle wijkinitiatieven gericht op het welzijn van bewoners.