RabobankRotterdamFonds

Onder invloed van de huidige economische situatie en (nog steeds) toenemende bezuinigingen wordt het steeds lastiger nieuwe initiatieven van de grond te krijgen. Er is een kaalslag merkbaar in sport, onderwijs, verenigingsleven, jongerenwerk, cultuur en wijken. Een mogelijk gevolg hiervan is dat de ontwikkeling van de stad op economisch, ruimtelijk en cultureel gebied aangetast wordt. Dankzij het unieke karakter van de Rabobank, waarbij maatschappelijke activiteiten separaat van commerciële belangen zijn georganiseerd, kan het RabobankRotterdamFonds een belangrijke rol spelen.

Ieder jaar stelt Rabobank Rotterdam een deel van haar winst beschikbaar voor het RabobankRotterdamFonds. Dit fonds is een belangrijke bewijsvoering voor de maatschappelijke betrokkenheid van Rabobank Rotterdam en onze corporate boodschap: ‘Samen de stad sterker maken’.

Thema’s RabobankRotterdamFonds
Binnen het fonds zijn een viertal thema’s gedefinieerd: Jongeren (talentontwikkeling), Wijkeconomie, Duurzaamheid en Ondernemerschap. Hiermee wordt focus gelegd op de besteding van het fonds. De thema’s hebben allen betrekking op de (sociaaleconomische) problematiek van Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Schiedam en Vlaardingen (het werkgebied van onze lokale Rabobank). Projecten die niet passen binnen de genoemde thema’s, worden niet in behandeling genomen.

Initiatievenfonds
Naast het RabobankRotterdamFonds beschikt Rabobank Rotterdam tevens over het Initiatievenfonds. Projecten die nieuwe ontwikkelingen op gang kunnen brengen, komen in aanmerking voor een donatie uit dit fonds. Lees meer over het Initiatievenfonds

Sponsoring
Een donatie vanuit het RabobankRotterdamFonds betekent ondersteuning van een maatschappelijk doel zonder tegenprestatie. Sponsoring is voor Rabobank Rotterdam een vorm van samenwerking tussen twee partijen, waarbij deze elkaar willen versterken. Rabobank Rotterdam is als sponsor betrokken bij vele activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Samenwerking is mogelijk in verschillende vormen zoals financiële ondersteuning, kennisoverdracht of het beschikbaar stellen van expertise, mankracht of faciliteiten. Lees meer over sponsoring