Samen de stad sterker maken

Growing a better world together

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

De verschillen in ons werkgebied (Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel) zijn groot en de samenleving verandert snel. Samen de stad sterker maken gaat over het verbinden van mensen, maar ook over de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in onze samenleving.

Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. En we kiezen ervoor om jaarlijks een flink deel van onze winst te investeren in de maatschappij. Onze leden bepalen waar dit ‘coöperatief dividend’ naartoe gaat. Grotendeels gaat het om lokale maatschappelijke projecten. Ook hebben we een breed programma om verenigingen te ondersteunen omdat die verenigingen zo’n belangrijke verbindende rol hebben. Daarnaast zetten we ons via Rabo Foundation in voor de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen.

Het gaat dus over de mate waarin mensen voor zichzelf kunnen zorgen en de mate waarin zij zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden zodat ze onderdeel kunnen zijn van een gemeenschap en het geheel beter kunnen laten functioneren. We helpen hierbij bijvoorbeeld met het opzetten van nieuwe coöperaties.

Het RabobankRotterdamFonds steunt niet alleen initiatieven met geld, maar ook met kennis en netwerk.

Heb jij een idee dat past binnen één van onderstaande thema’s?
 
Iedereen financieel gezonder
Duurzamer groeien
Duurzamer wonen
Duurzamere voeding

En ben je op zoek naar kennis, een netwerk of geld? Neem dan contact met ons op om jouw aanvraag door te nemen. Wellicht krijgt jouw project steun van het RabobankRotterdamFonds.  
 
Willem Groenendijk
Rayondirecteur
Rotterdam West, Oost & Capelle aan den IJssel
willem.groenendijk@rabobank.nl
06-22143209
Dave de Held
Rayondirecteur
Rotterdam-Zuid, Schiedam & Vlaardingen
dave.de.held@rabobank.nl
06-15495699


Want samen bereik je meer dan alleen; samen maken we de stad sterker.