Vitale woon- en leefomgeving

Het begint in je eigen wijk

Growing a better world together

Lokale woon- en leefomgeving
Goed kunnen wonen is een basisvoorwaarde voor het welzijn van mensen én voor de welvaart van een stad. Goed wonen kan als er een aantrekkelijk woonaanbod is en er goede sociale betrekkingen zijn in een wijk. Daarnaast hebben duurzaamheid en energiezuinig wonen de toekomst. De wil om met elkaar te werken aan een sterkere samenleving is steeds meer voelbaar in onze wijken.

Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen dat de komende jaren in de stad wil wonen. Dat betekent dat de woningmarkt moet mee veranderen om de huidige inwoners én nieuwkomers te huisvesten. Deze en andere uitdagingen vergen innovatiekracht en creativiteit. Ideeën om woningen energiezuiniger maken, nieuwe woonvormen te ontwikkelen, of plannen die op een andere manier de leefbaarheid vergroten in een buurt, sluiten goed aan bij onze missie om de stad sterker te maken.

Specifiek steunt de Rabobank lokale initiatieven die gericht zijn op:
  • Transformatie: een divers woonaanbod binnen een wijk komt de leefbaarheid ten goede. Denk ook aan de transformatie van kantoren en winkels tot woningen om leegstand te beperken
  • Energiezuinig en duurzaam wonen
  • Een sociale impact leveren in de wijk
Heb jij zo’n idee? Dien dan jouw aanvraag in en misschien krijgt jouw project steun van het RabobankRotterdamFonds.


Want samen bereik je meer dan alleen; samen maken we de stad sterker.