Zelfredzaamheid

Het begint bij de juiste tools voor jong en oud

Growing a better world together

Zelfredzaamheid
De verschillen in ons werkgebied (Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel) zijn groot en de samenleving verandert snel. Het thema zelfredzaamheid gaat over de kwetsbare groepen in onze samenleving. Het gaat over de mate waarin mensen voor zichzelf kunnen zorgen en de mate waarin zij zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Denk bijvoorbeeld aan de impact van toenemende digitalisering. Ouderen die niet overweg kunnen met een computer, moeten toch kunnen bankieren. De veranderende arbeidsmarkt vormt weer een uitdaging voor jongeren, want een leven lang werken voor één werkgever is niet meer van deze tijd.

De Rabobank verwelkomt ideeën die de zelfredzaamheid van jong en oud stimuleert. Initiatieven die jongeren, ouderen en iedereen daar tussenin op weg helpen en de juiste tools geven, passen bij onze missie om de stad sterker te maken. Want iedereen die hard werkt om een economisch zelfstandig bestaan op te bouwen, verdient onze steun.

Heb jij een idee of plan dat aansluit bij dit thema en onderstaande punten? Dien dan jouw aanvraag in en misschien krijgt jouw project steun van het RabobankRotterdamFonds.

Het RabobankRotterdamFonds steunt initiatieven voor zelfredzaamheid met een focus op:
  • Het vergroten van het toekomstperspectief van jongeren en het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
  • Het bieden van financiële educatie (aan jong en oud)
  • Het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt door (ondernemende) vaardigheden en kennis op te doen
  • Het vergroten van kansen om als (sociaal) ondernemer te starten

Want samen bereik je meer dan alleen; samen maken we de stad sterker.