Algemene voorwaarden

Projecten die in aanmerking willen komen voor ondersteuning door Rabobank Rotterdam,
dienen te voldoen aan de volgende punten.

Uw idee…

 • past bij voorkeur binnen één van de vier thema’s:
  1. Iedereen financieel gezonder
  2. Duurzamer groeien
  3. Duurzamer wonen
  4. Duurzamere voeding
 • heeft een regionale of lokale uitstraling en is in het belang voor (de inwoners van) Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Schiedam en/of Vlaardingen.
 • wordt georganiseerd voor een brede groep binnen de gemeenschap.
 • is niet winstgericht.
 • wordt aangevraagd door een rechtspersoon zoals een vereniging of stichting en dus niet door een particulier.
 • gaat vergezeld van een plan van aanpak en een sluitende begroting.

Ook goed om te weten is, dat

 • de donatie nooit 100% van de totale projectkosten dekt. 
 • we geen projecten ondersteunen die risico's opleveren voor deelnemers, toeschouwers of het milieu.
 • we geen projecten ondersteunen die gerelateerd zijn aan maatschappelijke, politieke of godsdienstige stromingen.
 • we geen goededoelenorganisatie, feest of persoonlijke ambitie steunen.
 • onze donatie aan een project (in principe) eenmalig is.
 • we na afloop van het project een schriftelijk verslag van het resultaat kunnen vragen.
 • onze voorkeur uitgaat naar projecten waarbij een klantrelatie bestaat tussen organisator en Rabobank Rotterdam of waarbij bereidheid bestaat een dergelijke relatie aan te gaan.

In geval van sponsoring geldt daarnaast nog dat…

 • we branche-exclusiviteit verwachten bij hoofdsponsorschap.
 • sponsorgeld niet gebruikt mag worden voor de dekking van exploitatiekosten.
 • er overeenstemming moet worden bereikt over de (creatieve) invulling van de tegenprestatie.